EAN2

Udgivet d. 10. oktober 2018, af Maibritt Sunesen

EAN-fakturering kort fortalt

I vores daglige arbejde med at gøre det lettere for dig som arrangør at håndtere tilmeldinger og betalinger, er vi blevet klar over, at EAN-betalinger ikke altid er så lige til, hverken at forklare eller forstå. Derfor har vi sammenfattet et indlæg omkring EAN-fakturering, hvad det er, og hvad det betyder for dig som arrangør.

Hvad er EAN?

EAN står for European Article Number og er en særlig faktureringsform, der anvendes af offentlige institutioner samt virksomheder, registeret i NemHandelsRegisteret. Det er et lokationsnummersystem, som anvendes til udveksling af elektroniske forretningsdokumenter. Systemet omfatter i dag hele verden, og en mere tidssvarende betegnelse er GLN - Global Location Numbers. De fleste siger dog stadig EAN, men i praksis er EAN og GLN det samme.

EAN er lovpligtigt for offentlige institutioner

Siden 2005 har det været lovpligtigt for offentlige institutioner at modtage alle fakturaer elektronisk, derfor har hver institution sit eget nummer. EAN-nummeret består af 13 sammenhængende cifre og fungerer som en unik elektronisk adresse, som anføres ved tilmeldingen. I Københavns kommune har de desuden indført et unikt brugerID bestående af 2 til 6 karakterer, der anføres ved betalingen. Er du fra Københavns Kommune og ønsker mere info omkring den ordning, kan du læse mere her.

Hvornår skal du sende regningen som en EAN-faktura?

Skal du lave arrangementer for ansatte i kommuner, regioner m.m. er det et krav, at regningen sendes som en EAN-faktura. En EAN-faktura adskiller sig fra almindelig fakturering ved, at EAN-nummeret fremgår af fakturaen. Fakturaen sendes desuden direkte til det økonomisystem, som anvendes af den organisation, der skal betale for en deltager. Det er med andre ord ikke tilmelderen, der modtager fakturaen, men økonomiafdelingen.

Hvordan kan du håndtere EAN betalinger?

Vi har gjort det let for dig at håndtere EAN-betalinger i forbindelse med dit arrangement. Som flexbillet arrangør kan du, på lige fod med andre betalingsmetoder, slå EAN-betaling til for det enkelte arrangement eller på arrangørniveau, der sikrer, at det er slået til for alle dine arrangementer. Ved tilmeldingen vil dine kunder automatisk få EAN-fakturering som en betalingsmulighed; når de indtaster EAN nummeret sørger systemet for, at regningen sendes direkte til økonomiafdelingen.

Det eneste, du skal bruge tid på, er i ny og næ at tjekke eventstatus, for at få et overblik over omsætningen, antal deltagere, manglende betalinger og deres betalingsfrister, påminde om manglende betaling… eller blot bruge tiden på alt det praktiske, der også følger med planlægning og afholdelse af et event, mens tilmeldingen stort set passer sig selv.
Kortgebyr

Udgivet d. 5 juli 2018, af Maibritt Sunesen

Har du styr på gebyret?

I januar trådte en ny betalingslov i kraft, der gør det ulovligt at lægge betalingskortgebyret over på forbrugeren. Siden da har vi fået flere henvendelser fra vores arrangører omkring de forskellige gebyrer, for hvad er hvad, og hvad er lovligt? Her ridser vi (kort) lovgivningen op og fortæller, hvad vi som online billetplatform har gjort for at leve op til betalingsloven og gøre det så let for dig, som arrangør, at holde styr på gebyret.

Lovgivningen kort fortalt

Den nye betalingslov gør det, som skrevet, ulovligt at pålægge forbrugeren betalingen for kortgebyret. Det betyder, at det er dig, som arrangør, der nu skal dække gebyret knyttet til brugernes valg af betalingskort. Lovgivningen berører alle køb baseret på betalingskort, og gælder for betalingskort som Visa, Dankort, MasterCard samt andre almindelige betalingskort udstedt i Europa. Betalinger foretaget via en app, som for eksempel MobilePay, er også dækket af forbuddet, hvis det er koblet på et almindeligt europæisk udstedt betalingskort.

Girokort og betalingsservice er ikke omfattet af forbuddet, her er det fortsat lovligt at opkræve et ekstra gebyr. Administrationsgebyr, driftsgebyr, billetgebyr og lignende gebyrer, som opkræves uafhængigt af betalingsmiddel, er på samme måde lovlige at opkræve.

I den sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at det ikke er en mulighed at lægge kortgebyret ind under fx billetgebyret. På den måde vil det ellers lovlige gebyr bliver baseret på valget af betalingskortet, og fortsat lægges over på forbrugeren. Det er, som du sikkert allerede har regnet ud, i direkte strid med lovgivningen.

Hvad gør vi for at være lovlydige?

Vi gør, selvfølgelig, vores for at leve op til den nye lovgivning. Dels har vi lavet en række tekniske justeringer i systemet, dels har vi genforhandlet vores gebyraftale, for at reducere dine omkostninger forbundet med køberens valg af kort.

Rent teknisk har vi rettet platformen til, så det ikke længere er muligt at lægge kortgebyret over på køberen. Det bliver du, som arrangør, gjort opmærksom på flere relevante steder i systemet. Du vil stadig opleve, at du i gebyrindstillingerne kan vælge mellem ”Arrangøren betaler gebyret” og ”Deltageren betaler gebyret”. Hvis du vælger ”Deltageren betaler gebyret” gælder det naturligvis kun de lovlige gebyrer på eksempelvis indbetalingskort og EAN-betalinger. Kortgebyret lægges automatisk over på dig som arrangør og bliver trukket fra ved afregningen.

Derudover har vi målrettet genforhandlet vores gebyraftale, for at mindske dine gebyromkostninger. På Dankort og Visa Dankort er gebyret 0,54 kr. +0,19 af det samlede købsbeløb, dog max 2,50 kr. På de øvrige kort har vi med den nye aftale mere end halveret gebyret fra 1,85% til nu 0,7% af det samlede købsbeløb. I al beskedenhed, synes vi, det er en virkelig god aftale.

Har du brug for at få styr på vores øvrige gebyrer, kan du kigge påvores prisliste her.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn