På denne side kan du se videoer, der viser, hvordan du bruger de mest almindelige funktioner i Flextilmelding. Hvis du har et problem eller spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så kan du kigge på vores generelle supportside eller skrive en besked til os. Du er også altid velkommen til at ringe på +45 4422 8888.

I samarbejde med FDF er Flextilmelding blevet tilpasset til de behov, som FDF kredse har til kontingentbetaling og tilmeldinger til events. Forbundskontoret kan ikke svare på supportspørgsmål vedrørende brug af Flextilmelding.

Nye kortgebyrer

Pr. 1/3 implementerer Flexminds nye og lavere kortgebyrer, til fordel for dig som arrangør.
 • 0,54 kr. +0,19 % af det samlede købsbeløb, på Dankort og Visa Dankort. Dog højest 2,50kr.
 •  0,7 % af det samlede købsbeløb på andre kort (mastercard, electron m.m.).

 

Brug for hjælp

Hvis du oplever problemer, så kig på flexminds.dk/support for hjælp. Du er også velkommen til at kontakte os.

Opret et arrangement

Vi har lavet fire skabeloner, der gør det nemt og hurtigt for dig at lave en kontingentopkrævning eller en tilmelding:

Inviter deltagere

Flextilmelding er koblet sammen med FDFs medlemssystem, Carla. Det betyder, at du nemt kan invitere FDF'erne fra din kreds til dit arrangement. Du kan invitere enkelte FDF'ere eller vælge hele klasser  på en gang. Når invitationerne er sendt ud på mail, kan du nemt holde øje med, hvem der har tilmeldt sig eller sende en påmindelse.

Økonomi og rabatkoder

Her har vi samlet svar på spørgsmål vedrørende afregning, priser og det med småt.

Du kan også se, hvordan du nemt udsteder rabatkoder. Du kan bruge dem til at tilbyde for eksempel søskenderabat, friplads eller rabat, hvis man ikke kan deltage i hele arrangementet.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se svar på ofte stillede spørgsmål til systemet.

 

Økonomi

Når du opretter events med betaling, skal du angive en bankkonto, som pengene skal overføres til. Du kan enten gøre det, når du opretter en event eller du kan sætte en standard bankkonto, der bliver brugt på alle nye events.

Her kan du se, hvordan du sætter en standard bankkonto:

 1. Login på din arrangørside. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-arrangør
 2. Tryk på fanen “Min Profil”
 3. Tryk på underfanen “Betaling”
 4. Tryk på knappen “Definer betalings standardvalg”
 5. Vælg herefter på underfanen “Bank konto”. Indtast følgende oplysninger:
  1. Bankens navn  i feltet “Bank navn”
  2. Registreringsnummer i feltet ” Registrerings nummer”
  3. Kontonummer i feltet “Konto nummer”
 6. Du har nu angivet en standard bankkonto, som vil blive brugt til dine fremtidige events med betaling
Kategori: Økonomi

Afregningen af en event sker automatisk. På 3. bankdag efter eventen er afholdt (i forhold til slutdato – er denne ikke sat så i forhold til startdato) fremsender vi en opgørelse over eventen. Opgørelsen fremsendes til den email-adresse, der er angivet under fanen “Min profil” i feltet “Email”. Samtidig overføres deltagernes betaling til den bankkonto, der er angivet for eventen.

Det er muligt mod et gebyr at få udbetalt et a conto beløb. Kontakt os på support@flexminds eller +45 4422 8888 for at høre nærmere.

Kategori: Økonomi

Du kan nemt lave en eller flere rabatkoder til en event. Du kan selv bestemme:

 • hvad teksten til rabatkoden skal være
 • hvilken værdi rabatkoden skal have
 • hvor mange gange den skal kunne bruges

Sådan opretter du en rabatkode:

 1. Login på din arrangørside. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-arrangør
 2. Tryk på knappen “Vis mine events”
 3. Vælg den event, som du gerne vil oprette en rabatkode til
 4. Tryk på knappen “Definer rabatkoder”
 5. I vinduet, der kommer frem, trykker du på knappen “Opret” for at oprette en rabatkode
 6. Angiv navnet på rabatkode. Bemærk at du ikke kan bruge specialtegn og at koden altid vil blive skrevet med store bogstaver. Når rabatkoden skal bruges kan man skrive den både med store og små bogstaver. Tryk på knappen “OK”
 7. Herefter kan du angive følgende ved rabatkoden:
  1. Aktiv: For at aktivere rabatkoden, sæt da flueben i boksen i kolonnen “Aktiv”. Rabatkoden kan kun anvendes, når den er aktiv
  2. Rabatmodel: Du kan angive forskellige rabatmodeller for en rabatkode:
   1. Fast (Deltager): angiver en fast rabat pr. deltager på en tilmelding
   2. Procentvis (Deltager): angiver rabat i procent pr. deltager på en tilmelding
   3. Fast (Køb): angiver en fast rabat på den samlede tilmeldingspris
   4. Procentvis (Køb): angiver rabat i procent på den samlede tilmeldingspris
   5. Total: rabatten dækker hele tilmeldingsprisen – uanset hvad den er
  3. Rabat: Angiv rabatten enten i kr eller procent. Har du valgt rabatmodellen “Total”, kan du ikke skrive noget i dette felt
  4. Antal: Angiv, hvor mange gange denne rabatkode kan anvendes
 8. I kolonnen “Anvendt” kan du løbende holde øje med, hvor mange gange en given rabatkode er blevet anvendt.

 

Eksempler på anvendelse af rabatmodeller

Eksempel på rabatmodellen “Fast (Deltager)”

Du har en event, hvor både spejdere, forældre og søskende kan deltage. De skal alle betale 50 kr. Du ønsker at give 25 kr i rabat til de spejdere, der hjælper med at gøre klar. Du opretter derfor en rabatkode med rabatmodellen “Fast (deltager)” på 25 kr. Der er 7 spejdere, der hjælper til, så du sætter antallet til 7.

Når den rabatkode bliver anvendt ved tilmelding, bliver der trukket 25 kr fra spejderen deltagerpris. Forældrerne og søskende vil stadig betale 50 kr.

Eksempel på rabatmodellen “Procentvis (Køb)”

Du har en event, hvor du gerne vil give 25% i rabat på den samlede pris for tilmeldingen til de 5 første, der tilmelder sig. Du laver derfor en rabatkode med rabatmodellen “Procentvis (Køb)”, sætter rabatten til 25% og sætter antal til 5.

Når den rabatkode bliver anvendt ved tilmelding, bliver der trukket 25% af den samlede tilmeldingspris. Når rabatkoden er blevet brugt 5 gange, stopper den automatisk med at virke.

Kategori: Økonomi

For at du kan anmode om a conto udbetalinger, skal du have en aftale med os om det. Har du ikke det, så kontakt os

Du kan anmode om en a conto udbetaling for en tilmelding. Der bliver tilbageholdt et mindre beløb, så du kan annullere og tilbageføre tilmeldingen fra systemet.

Sådan anmoder du om a conto udbetaling:

 1. Tryk på fanen “Events”
 2. Tryk på knappen “Opret ny event” i øverste højre hjørne
 3. Vælg den tilmelding, som du gerne vil have en a conto udbetaling fra
 4. I panelet “Handlinger” trykker du på teksten “Vis flere”
 5. Tryk på knappen “Anmod om aconto”
 6. I panelet “Event status” kan du nu se din anmodning. Du kan se beløbet, der vil blive overført og status på overførslen.
Kategori: Økonomi

Du kan nemt annullere og refundere et køb. Købsbeløbet bliver refunderet til det betalingskort, som blev brugt ved betaling.

Vær opmærksom på, at har du valgt, at du som arrangør betaler tilmeldingsgebyret, vil du blive opkrævet dette gebyr. Har du valgt at køber selv skal betale tilmeldingsgebyret, vil gebyret ikke blive refunderet.

Sådan annullerer og refunderer du et køb:

 1. Login på din arrangørside. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-arrangør
 2. Tryk på knappen “Vis og administrer køb”
 3. Du kan nu søge det køb frem, du gerne vil annullere og refundere:
  1. I “Events” kan du vælge en specifik event. Vælger du ikke nogen, søger du i alle publicerede events
  2. I feltet “Søg” kan du vælge, hvad du gerne vil søge på. I feltet skriver du den værdi, du vil søge efter.
  3. I “Tilstand” kan du vælge hvilken tilstand købet, skal være i. Som standard søger man kun i gennemførte køb.
  4. Ønsker du kun at søge i køb på en bestemt dato eller i et bestemt dato-interval, kan du angive dem under “Dato”.
  5. Tryk på knappen “Søg” for at søge efter den angivne værdi.
 4. Når du har søgt det køb frem, du gerne vil annullere og refundere, trykker du på knappen “Funktioner” ud for det relevante køb
 5. Vælg menupunktet “Annuller/refunder køb”. Købet bliver nu annulleret og pengene refunderet til købers betalingskort

Det kan du sagtens. Du kan slå det til på en event eller sætte det til som standard. Slår du det til, kan du angive, at et køb eller tilmelding er betalt kontant. Muligheden er der kun, når du er logget ind som administrator. Det er derfor IKKE noget dine kunder selv kan gøre.

Sådan slår du kontant betaling til på en event

 1. Login på din arrangørside. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-arrangør
 2. Tryk på knappen “Vis mine events”
 3. Vælg den event, du gerne vil slå kontant betaling til på
 4. Under panelet “Handling” skal du trykke på teksten “Vis flere”
 5. Tryk på knappen “Definer konto”
 6. I vinduet, der kommer frem, tryk på fanen “Betaling”
 7. Under “Betalingsmuligheder” sæt der flueben i “Manual Cash (Requires Login)”

Sådan slår du kontant betaling til generelt

 1. Login på din arrangørside. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-arrangør
 2. Tryk på knappen “Arrangør”
 3. Tryk på fanen “Betaling”
 4. Tryk på underfanen “Betaling”
 5. Under “Betalingsmuligheder” sæt der flueben i “Manual Cash (Requires Login)”

Dette vil nu gælde for alle de events, du opretter fremover. Det gælder IKKE for dine nuværende events – der skal du ind på hver event og sætte det.

Load More