Version 3.53
januar 6, 2016
Inviter deltagere
januar 14, 2016
Vis alle

Kontingentbetaling

Klargør Carla

Sådan klargør du Carla til kontingentopkrævning via Flextilmeld

 1. Medlemsdata skal være opdateret (indmeldelser, udmeldelser mv.)
 2. Der skal være mindst én mailadresse registreret på hvert medlem – enten på stamdata-fanen eller en kontaktperson med relation ”Mor” eller ”Far”. I Flextilmeld sendes invitation til alle tre mailadresse, hvis de er registreret.
 3. Alle medlemmer skal være tilknyttet en klasse – også ledere og andre voksne, der skal opkræves kontingent.
  Ledere mv. kan oprettes med klassetype ”øvrige”, og kredsen kan godt have flere forskellige klasser med klassetype ”øvrige”, hvis der er brug for at differentiere kontingentsatsen.

Bemærk! Kredsen skal IKKE manuelt indtaste betalinger modtaget i Flextilmeld i Carla. Det sker automatisk, når betalingen er gennemført.

 

Opret kontingentbetaling

Sådan opretter du nemt og hurtigt en kontingentbetaling:

 1. Login på din kreds’ tilmeldingssiden. Den finder du på www.flexbillet.dk/navnet-på-din-kreds
 2. Tryk på knappen “Opret ny event”
 3. Vælg skabelonen “Kontingentbetaling” og tryk på knappen “Næste”
 4. Angiv en titel i feltet “Event navn” og en beskrivelse for kontingentbetalingen i feltet “Event beskrivelse”. Tryk på knappen næste
 5. Under “Sidste betalings dato” angiver du den dato, hvor kontingentbetalingen stopper, og tryk på knappen “Næste”.
 6. Du kan nu vælge, hvilke klasser der skal betale kontingent og hvad de skal betale i kontingent. Listen over klasser bliver trukket direkte fra medlemssystemet.
  1. Angiv kontingentet for de enkelte klasser i feltet “Pris”
  2. For at slette en klasse, trykker du på skraldespanden ud for klassen
  3. Slet ikke klassen “Ej i klasse” – den bruges til de medlemmer i din kreds, der ikke er i en klasse i Carla
 7. Når du har gået hele listen igennem, så tryk på knappen “Opret”

Afprøv event

Inden du publicerer kontingentbetalingen, er det en god idé at afprøve det:

 1. Tryk på knappen “Afprøv event”
 2. Udfyld de nødvendige informationer for at afprøve, hvad et givent medlem i din kreds skal betale i kontingent. Medlemsnummeret kan du finde i medlemssystemet under “Stamdata”
 3. I afprøvningstilstand kan du lave en simuleret betaling. Når du publicerer kontingentbetalingen, vil man skulle betale med et betalingskort

Publicer kontingentbetaling

For at publicere kontingentbetalingen trykker du blot på knappen “Publicer event”. Så bliver kontingentbetalingen synlig på din kreds’ tilmeldingsside og medlemmerne i din kreds kan betale deres kontingent.

Inviter deltagere

Når du har publiceret kontingentbetalingen, kan du invitere alle medlemmerne i din kreds. Invitationen indeholder et link til kontingentbetalingen, hvor medlemsnummer og fødselsdag automatisk bliver udfyldt. Det gør det nemt for medlemmerne at betale kontingent.

Klik her for at se, hvordan du sender invitationer afsted

Søskende-rabat

Du kan kun angive kontingentsats for en hel klasse. Har du søskende, der skal have rabat, kan du oprette en rabatkode, som kan anvendes ved tilmelding. Du kan se her, hvordan du opretter en rabatkode: Hvordan laver jeg en rabatkode?

Annullere og refundere

Du kan ikke selv annullere og refundere en kontingentopkrævning, som du kan på andre events. Det skyldes, at Carla skal opdateres med annulleringen.

Ønsker du at annullere og refundere en kontingentopkrævning, skal du i stedet kontakte os. Så hjælper vi dig med det.

Comments are closed.