Sådan bruger du en widget
november 16, 2015
Version 3.48
november 17, 2015
Vis alle

Sådan bruger du shortcodes

Ved at bruge en shortcode kan du sætte en oversigt over tilmeldinger ind et hvilket som helst sted på din hjemmeside. Du kan enten skrive en shortcode manuelt ved at følge nedenstående anvisninger. Du kan også få den genereret ved at trykke på knappen “Indsæt Flexevent shortcode”.

Derefter opdaterer du blot siden – så bliver listen af tilmeldinger vist dér, hvis du har indsat shortcoden.

Du kan sætte følgende parametre, når du genererer en shortcode:

 1. Vælg hvordan eventlisten skal vises: Listen over dine tilmeldinger kan vises på tre måder:
  1. Thumbnail: Viser et lille billede på 36×36 px. Visningen passer godt til en sidebar.
  2. Liste med info: Viser et billede på 165×165 px. Visningen passer godt til en side, hvor man gerne vil have overblikket over mange tilmeldinger.
  3. Fuld info: Viser et billede på 524×215 px. Visningen passer godt til visning af en eller få tilmeldinger.
 2. Vis billede for event: Viser et billede ved tilmeldingen
 3. Vis kort beskrivelse: Viser en kort beskrivelse under tilmeldingens overskrift. Den korte beskrivelse sættes i Flextilmelding i feltet “Kort beskrivelse”
 4. Vis antal deltagere: Viser, hvor mange deltagere der har meldt sig til
 5. Vis sted: Viser steder, hvor arrangementet afholdes
 6. Vis tidspunkt: Viser tidspunktet for, hvornår arrangementet starter
 7. Vis pris: Viser deltagerprisen
 8. Eventkey: Hvis du kun ønsker at få vist én bestemt tilmelding, kan du vælge eventen i dropdown-menuen.
 9. Tags: Viser tilmeldingen med denne tag. Du kan angive en eller flere tags på en tilmelding. Adskil tags med “,”. Matcher en af tilmeldings tags den tag, du har skrevet, bliver tilmeldingen vist. Du sætter tags på en tilmelding under fanen “Tekster”. Tryk på plusset ud for teksten “Definer labels”. Der kommer et tekstfelt frem, hvor du kan skrive en eller flere tags. Adskil tags med mellemrum.
 10. Vis events i test-tilstand: Viser tilmeldinger, der i afprøvningstilstand. Som standard er det sat til false, så test-events ikke bliver vist. På events i testtilstand bliver der automatisk tilføjet teksten “- OBS! test tilstand!” til eventens overskrift.Husk at tilmeldinger, der er lavet i afprøvningstilstand, bliver slettet, når en event bliver publiceret! Tjek derfor, at der ikke er nogen deltagere, der har meldt sig til en event i afprøvningstilstand ved en fejl.