Sådan bruger du shortcodes
november 16, 2015
Version 3.49
december 9, 2015
Vis alle

Version 3.48

Nye funktioner

Vi har udviklet to nye komponenter: 3. part godkendelse og 3. part betaling. Det giver nye muligheder i en tilmelding, da man kan styre, hvem der skal godkende en reservation, og hvem der skal betale. Komponenterne kan bruges sammen og hver for sig. Herunder kan du læse mere om de nye komponenter og se et eksempel på, hvordan du kan bruge dem.

 

3. part godkender

Når man bruger komponenten til 3. part godkender i en event, vil deltageren gennemføre sin reservation som vanligt. I stedet for et betalingstrin, vil reservationen bliver afsluttet med en besked om, at reservationen skal godkendes. 3. part godkender får besked om, at der er en reservation til godkendelse.

Først efter reservationen er godkendt, skal der betales for reservationen. Betalingen foretages enten af deltageren selv eller af 3. part betaler, såfremt denne er brugt i eventen.

 

3. part betaler

Når man bruger komponenten til 3. part betaler i en event, vil deltageren gennemføre sin reservation som vanligt. I stedet for et betalingstrin, vil reservationen bliver afsluttet med en besked om, at reservationen bliver betalt af 3. part. 3. part betaler får besked om, at der en reservation, der skal betales.

 

Styre rettigheder for godkender og betaler

Rettighederne til at godkende og betale for reservationer tildeles en administrator på en arrangør. Man har derfor fuld kontrol over, hvilke administratorer der kan godkende og/eller betale for reservationer.

 

Eksempler på brug af nye komponenter

Herunder er tre eksempler, der viser, hvordan du kan bruge de to nye komponenter i en event. For yderligere information kontakt os endelig.

 

Eksempel 1: Tilmelding til kursus, der kræver godkendelse af arrangøreren

Kaare har fundet et kursus, som han ønsker at deltage på. Ved afslutning af tilmeldingen får Kaare besked om, at hans deltagelse skal godkendes af arrangøreren.

Arrangøren får en mail om, at Kaare ønsker at deltage, men at hans deltagelse skal godkendes. Arrangøren logger ind på sin arrangørside, tjekker Kaares tilmelding og vælger at godkende den.

Kaare modtager en mail med besked om, at hans tilmelding er godkendt. I mailen er der et link til betaling af deltagerprisen.

 

Eksempel 2: Tilmelding til seminar afholdt af hovedafdeling

Anne er medlem af en lokalafdeling af en landsdækkende organisation. Organisationen udbyder et spændende seminar, som Anne gerne vil deltage på. Det er gratis for Anne at deltage, da det er lokalafdelingen, der skal betale. Anne gennemfører derfor tilmeldingen selv og får besked om, at hendes deltagelse er godkendt og vil blive betalt af hendes lokalafdeling.

Anders er kasserer i Annes lokalafdeling. Anders modtager en mail med besked om, at Annes tilmelding skal betales. Han kan enten trykke på et link direkte i mailen eller logge ind på lokalafdelingens arrangørside, hvor han kan se en oversigt over alle medlemmer i lokalafdelingen, der har meldt sig til hovedafdelingens seminar.

Når Anders har betalt for Annes deltagelse, modtager Anne en mail med hendes billetter til seminaret.

 

Eksempel 3: Tilmelding til uddannelsesforløb

Allan er medlem af en lokalafdeling i en organisation. Han vil gerne deltage i et uddannelsesforløb, der bliver udbudt af en anden lokalafdeling i organisationen. Hans deltagelse skal dog godkendes af hans egen lokalafdeling, da lokalafdelingen skal betale for Allans deltagelse. Allan gennemfører tilmeldingen til konferencen og får besked om, at hans deltagelse skal godkendes og han vil få yderligere informationer.

Sanne er ansvarlig for uddannelse i lokalafdelingen. Hun får derfor en mail om, at Allan har tilmeldt sig et uddannelsesforløb hos en anden lokalafdeling. Sanne kan vælge at godkende Allans tilmelding og lade lokalafdelingen betale for deltagelsen. Hun kan også vælge, at Allan gerne må deltage, men at han selv skal betale. Sanne vælger dog, at lokalafdelingen skal betale for Allan. Når Sanne har godkendt Allans deltagelse, modtager Allan en mail med information om, at hans deltagelse er godkendt.

Kassereren i lokalafdelingen, Anders, får en mail om, at Sanne har godkendt Allans deltagelse på uddannelsesforløbet og at lokalafdelingen skal betale. Anders trykker derfor på linket i mailen og betaler for Allan med det samme. Allan modtager derefter en mail med information om, at der nu er betalt. Vedhæftet denne mail er også Allans billetter til uddannelsesforløbet samt en bekræftelse med praktiske informationer.

 

Andre nye funktioner

Sende billetter og bekræftelser

Man har mulighed for at angive, hvornår deltageren skal modtage sine bekræftelser og/eller billetter:

  • Ved reservation
  • Ved godkendelse
  • Ved betaling

 

Rettelser

  • Mindre rettelser vedrørende rabatkoder
  • Tilmeldingstatus i statusvinduet for tilmeldinger var i sjældne tilfælde forkert

Comments are closed.