Version 3.60
marts 18, 2016
Version 3.62
maj 4, 2016
Vis alle

Version 3.61

I dette mindre release har vi rettet følgende fejl:

  • Rabatkoden kan ikke indtastet, hvis man sletter hele koden
  • Man kan ikke transaktionsdata om et køb med 3. part betalinger, hvis man ikke er administrator på den underafdeling, der er angivet som 3. part betaler
  • Tekst på engelsksproget faktura rettet til, så den ikke overlapper
  • Arrangør kan nu selv annullere og refundere tilmeldinger med depositumbetaling. Depositum refunderes dog ikke
  • Fejl ved indsættelse af nye kolonner af tilmeldingsdata i driftsvisning

Comments are closed.