Version 4.8.7
november 22, 2017
Version 4.8.9
december 20, 2017
Vis alle

Version 4.8.8

Rettelser

Dette release indeholder en række forbedringer:

  • Billedekatalog er gjort bredere og billederne vises nu i et større format.
  • “Breadcrumb” er udvidet med arrangørnavn.
  • Ved upload af filer i administrationsklienten er der implementeret en bedre oplevelse hvis filen overskrider maximum fil-størrelsen.
  • Der er rettet en bug på begræns valg hvor der kom en fejl.
  • Forbedret transaktionshåndtering i administrationsklient.
  • Spinner/talvælger er blevet UI-fejlrettet hvor man eksempelvis kunne se at der var sat et tal “1” men i realiteten så var der valgt “2” hvilet også prisen eller producerede paneler afspejlede.

Comments are closed.