Version 4.9.0
januar 4, 2018
Version 4.9.2
april 10, 2018
Vis alle

Version 4.9.1

Rettelser

Dette release indeholder en række forbedringer:

 • Login er ændret således at der gives besked hvis man ikke har adgang til at logge ind i den arrangør kontekst man står i.
 • Problem ved klik på “Afslut” på sidste trin efter at have betalt med DIBS. Dibs vinduet åbnes igen igen pga. return-target – “Referrer”. Dette er nu løst.
 • Arrangør indstilling: Vis events for underarrangører på eventliste.
 • Skalering af billeder på billet gør det muligt at bruge samme størrelse billede på event og billet.
 • Liste med begrænsede valg – værdier kan nu ses/rettes i drifvisningen.
 • Ressourceplanlægger – værdier kan nu ses/(rettes) i driftvisningen.
 • JSON rapport output er rettet således at det nu overholder standarden.
 • Download af lister i driftvisningen er gjort bedre.
 • Nyt kolonnebaseret layout på “Panel”. Underpaneler kan angives til at fylde 1-12 kolonner.
 • Ny Richtext komponent hvor tilmelderen kan angive html formateret indhold.
 • Sortering af rapportkolonner kan nu gøres via drag & drop.
 • “Turneringer” introduceres i systemet.
 • Der vises nye advarsler på Invitations dialogen, hvis eventen er i “afprøvnings tilstand” eller hvis tilmeldingsfristerne på eventen ikke tillader tilmelding.
 • Man kan indstille på en event skabelon, at når man opretter en event baseret på skabelonen så skal den publiceres med det samme.
 • Man kan indstille på en event skabelon, at når en event baseret på skabelonen publiceres skal der udsendes invitationer.
 • Diverse småforbedringer.

Comments are closed.